Proofreading, diğer bir deyişle redaksiyon veya düzelti/tashih, bir metnin yazılı anlatımındaki hataların gözden geçirilmesi, düzeltilmesi, değiştirilmesi, basıma hazırlanması, kısacası metnin uygun bir dil yapısına getirilerek stil, tonlama, imla ve yazım kuralları, cümle yapısı gibi yardımcı etkilerin yeterince ve yerli yerinde kullanılmasının sağlanmasıdır. Redaksiyon, her bir çeviri sonrası kesinlikle yapılması elzem olan, bir metnin basıma hazırlandığı aşamadaki düzeltme, yani revize etme adımıdır. Tıbbi metin redaksiyonunda, redakte eden kişinin dil yapısını ve dil bilgisini iyi bilmesinin yanında tıp dilinde de uzman olması gerekir ki hatalar fark edilebilsin. Zira, Avrupa çeviri standartlarına (ISO 17100:2015 çeviri hizmetleri standardı) göre, çevirisi yapılmış her bir metin mutlak suretle ikinci bir kişi tarafından gözden geçirilmelidir. Akademik çalışmalarınızın, tıp dergilerinde veya literatürde çeviri hizmetleri standartlarına göre doğru ve kaliteli bir şekilde çevrilmiş olarak yayınlanmasını sağlayın!

Hangi metinler redakte edilmelidir?
Çevirisi yapılmış veya bir yazar tarafından yazılmış her metnin redaksiyona ihtiyacı vardır. Dil konusunda uzman kişiler, bir metni okurken cümlelere farklı bir gözle bakarlar. Dil ve beyin arasındaki bu bağlantı eğer ki doğru şekilde kurulamamışsa metin amacından sapar ve istenilen anlam okuyan kişiye aktarılamaz veya yanlış aktarılır. Bunun yanında, iyi bir dil bilgisi becerisi de redaksiyon yapan kişinin en büyük yardımcısıdır. En ufak bir virgülün bile cümlede büyük anlam değişikline neden olabildiği göz önüne alındığında, bu işlem, en azından kontrol amacıyla, yayın öncesi her metinde yapılması gerekli olan önemli bir iştir.

Editörlük hizmetlerimizden faydalanın ve akademik çalışmalarınızın prestijli tıp dergilerinde yayınlanma olasılığını arttırın!

Ayrıca, İngilizce ya da Türkçe yazılmış tıbbi içerikli bilimsel makalelerin redaksiyon işlemlerini için lütfen bize ulaşın!