Tıbbi çeviri, alanında uzmanlık gerektiren bir çeviri türüdür ve bu nedenden ötürü tıp terminolojisi ve medikal metin türlerine hakim, yalnızca bu konuda deneyim kazanmış çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Tıp ve sağlık üzerine yazılmış her çeşit yazının tercümesi, tıbbi çeviri (medikal çeviri) alanında değerlendirilerek tıp terminolojisi ve evrensel tıp diline bağlı kalınarak (transferability) yapılır. Söz konusu kesinlik, tercümenin doğruluğu, dilbilgisi ve yazım kuralları, teknik kelimelerin uygunluğu, işin teslim süresi, akıcılık ve insan sağlığı olunca, tıbbi çeviri yapan çevirmenlerin bu konuda deneyimli olmaları, onlara “tıbbi çevirmen” unvanını taşıyabilme vazifesi ve hakkı verir. Genellikle, tıp konusunda uzman çevirmenler mesleki hayatı boyunca sadece bu alanda çeviri yapmaya odaklanmaktadır. Tıbbi çevirmenler, sürekli literatür çevirisi yaparak ve dolayısıyla da tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek ve akademik tıp dilini öğrenerek tıbbi metinleri en doğru şekilde tercüme edebilmektedir.

Tıbbi akademik yazılar, kitaplar ve dergiler, tezler, çalışmalar, deneyler, hastane raporları, ilaç ve eczacılık ürünleri prospektüsleri, çeşitli araştırmalar ve çalışmalar, vaka raporları, sağlıkla ilgili tanıtım metinleri, biyomedikal cihaz kullanım kılavuzları, hastane raporları (epikrizler, radyoloji raporları, doktor görüşleri, laboratuvar tetkik sonuçları, muayene raporları)vb. bizlerce uzun süredir üzerinde çalışılan ve yalnızca bu alanda deneyim kazanılmış metin türleridir. Bu nedenle, işini özenle yapan, alanında uzmanlaşmış, profesyonel çevirmenlerin tecrübelerinden yararlanın!

Tıbbi çeviri (medikal çeviri) konusunda alanında uzman çevirmenleri seçin!